misIT Centar je 2013. u svoju ponudu uveo mogućnost pohađanja online treninga u direktnom individualnom kontaktu sa profesorom uz pomoć video konferencije.

Online edukacija je namenjena kandidatima koji nisu u mogućnosti da redovno prisustvuju nastavi zbog lokacijskog ili vremenskog ograničenja.

Kvalifikovani predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu obezbediće Vam visok kvalitet nastave. Tempo i dinamiku treninga diktirate sami u dogovoru sa predavačem. Ova efikasna metoda držanja nastave Vam omogućava veliku fleksibilnost u planiranju i organizaciji vremena.

Svi treninzi koji su u ponudi edukativnog centra u Nišu su dostupni i za individualnu online nastavu.

Ukoliko ste zainteresovani za online edukaciju molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298.