SolidWorks kurs

 

SolidWorks kurs

SolidWorks kurs spada u modernije CAD kurseve za 3D modeliranje i prevashodno je namenjen inženjerima mašinstva. Po završetku SolidWorks kursa kandidati će biti osposobljeni za izradu 3D modela delova i sklopova, kao i izradu tehničke dokumentacije za izradu istih.

 

 

 


Sadržaj kursa:

1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa

2. Izrada skica (sketch)

 • 2D skiciranje
 • Entiteti skice (linija, krug, tačka, konstrukciona linija, pravougaonik, elipsa, spline, … )
 • Uspostavljanje relacija
 • Dimenzionisanje
 • Snimanje fajlova

3. Kreiranje jednostavnih delova

 • Osnove modeliranja
 • Komande (Extrude, Cut Extrude, Boss, Hole Wizard, Filleting)
 • Izbor radne ravni
 • Simetrija u skiciranju
 • Izmene na skicama i modelima

4. Tehnike vizuelizacije

 • View alati (pogledi)
 • Tasteri strelica
 • Srednji taster miša
 • Standardni pogledi
 • Alati za zumiranje

5. Patterning (matrice, šabloni)

 • Linear Patterns (linearni šablon)
 • Circular Patterns (kružni šabloni)
 • Mirror Patterns (reflektovanje šablona)
 • Skicom predefinisano umnožavanje (patterns)

6. Rotacioni oblici (Revolved Features)

 • Komanda sweep i revolve
 • Definisanje materijala
 • Određivanje momenata inercija i težišta delova
 • Osnovne simulacije i proračuni
 • SolidWorks Simulation Xpress

7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)

 • Kreiranje tankozidnih delova
 • Definisanje orebrenja

8. Modifikacije  modela

 • Modifikovanje delova i skica

9. Konfiguracije delova

 • Kreiranje konfiguracija delova, odnosno familije delova
 • Modifikovanje delova sa konfiguracijama
 • Kreiranje biblioteke standardnih delova

10. Izrada tehničke dokumentacije

 • Definisanje pogleda i detalja
 • Definisanje delimičnih i punih preseka
 • Kotiranje i dodavanje tolerancija
 • Napomene
 • Zaglavlja i formati papira
 • Sastavnice
 • Štampanje

11. Sklopovi

 • Kreiranje novih sklopova
 • Dodavanje novih komponenti u sklop
 • Podsklopovi
 • Dodavanje podsklopova
 • Uspostavljanje relacija u sklopovima
 • Exploded view – razbijeni prikazi
 • Izmene u sklopovima


Kurs je prevashodno namenjen inženjerima i tehničarima iz oblasti mašinstva


Početak treninga: 12.10.2015.
Kraj treninga: 18.12.2015.

Broj časova: 30
Broj časova online nastave: 25

Trajanje jednog časa: 45 minuta

Za pripremu polaznika za rad u programu AutoCAD 2007 preporučuje se literatura:
Ellen Finkelstein – AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007.


Po završetku SolidWorks kursa polaznik dobija diplomu IT Centra.


SolidWorks kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.


Nikolić Milan – Dipl. Inž. Mašinstva

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.


Cena: 130

Cena -10% (prijave do datuma): 117 (28.09.)
Cena -15% (prijave do datuma): 110 (14.09.)

Cena za online nastavu: 200

Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro.
Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa.
  Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike.
  Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga.
  Kumulativno maksimalni popust može biti -25%.
  Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla na office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.