Reference


Više od 1000 polaznika je uspešno završilo treninge u edukativnom centru u Nišu od 2006.
Sarađivali smo i sa mnogim domaćim i stranim kompanijama koje čine našu listu referenci: