MCSA kurs za Windows Server 2012

mcsa kursMCSA kurs (Microsoft® Certified Solutions Associate – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2012 platformama, uključujući i Windows .NET Server. Uloga sertifikovanih MCSA stručnjaka kod implementiranja obuhvata instaliranje i konfigurisanje delova sistema. Uloga kod upravljanja obuhvata administriranje i održavanje sistema. Tipični MCSA sistem inžinjer održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Tipični mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.

70-410

 • Installing and Configuring Servers
 • Configuring Server Core
 • Introduction to Active Directory and Basic Installation
 • Active Directory Domain Controller Installation
 • Active Directory Managing Accounts
 • Active Directory Groups
 • AD Computers
 • Active Directory Organizational Units
 • Group Policy Security and Templates
 • Group Policy Scope of Management Preferences Starter GPO
 • IPv4
 • IPv6
 • DHCP
 • DNS
 • Share and NTFS Permissions
 • Configuring Local Storage
 • Additional Storage Features
 • Configuring Printers

70-411

 • Windows Deployment Services Installing and Configuring
 • Active Directory Authentication
 • Active Directory UGMC
 • Active Directory Operations Masters
 • Active Directory RODC
 • Active Directory Account Policies
 • Group Policy Objects
 • VPN
 • NAT
 • RADIUS
 • Integracija DNS sa AD
 • FSRM
 • DFS
 • Encrypting File System and BitLocker
 • WSUS

70-412

 • Instalacija, postavljanje i nadogradnja Windows Server 2012
 • Servisi Dokumenata i Štampača
 • Windows Server 2012 – Upravljanje, nadgledanje i delegacija
 • Configuring and Optimizing Storage
 • Configuring Advanced File Services
 • Configuring and Managing Backups
 • Implementing an Advanced DHCP Solution
 • Implementing an Advanced DNS Solution
 • Configuring Active Directory Forests and Domains
 • Configuring Trust Relationships
 • Administering Active Directory Sites
 • Configuring AD RMS

Microsoft je kompanija koja je u poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući svojim softverskim rešenjima preuzela primat u oblasti projektovanja sistemskog softvera. Danas, softverska rešenja ove kompanije pokrivaju više od 85% svetskog tržišta. Imajući u vidu pokrivenost tržišta Microsoft-ovim proizvodima, nameće se i potreba za visoko obučenim sistem inžinjerima koji će biti u stanju da iskoriste sve prednosti ove tehnologije. Stoga je Microsoft uveo različite nivoe sertifikacije za svoje sistem inžinjere. Na grafu ispod je prikazana prosečna godišnja zarada sistem inžinjera koji poseduju neke od Microsoft sertfikata. Ova informacija je preuzeta sa sajta:>mcpmag.com/salarysurveys kurs25
MCSA sertifikat odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao: administratori mreže, inženjeri mreže, sistem administratori, IT inženjeri, administratori informacionih sistema, specijalisti za tehničku podršku. Dobijanjem MCSA sertifikata, osoba demonstrira da poseduje sve veštine neophodne za uspešnu implementaciju, upravljanje i rešavanje problema (troubleshooting) pri radu na mrežnim sistemima koji se baziraju na Microsoft Windows 2012 okruženju.
Jesen 2017. Početak MCSA kursa: 16.10.2017. Kraj MCSA kursa: 26.01.2018. Broj časova online nastave: 130 Broj časova: 162 Trajanje jednog časa: 45 minuta
U cenu MCSA kursa uračunata je zvanična Microsoft-ova literatura za svaki ispit pojedinačno. Svaki polaznik dobija 3 knjige za pripremu sertifikacionih ispita na Srpskom jeziku (na trajno korišćenje):

 • 70-410 – Installing and Configuring Windows Server 2012, Mitch Tulloch
 • 70-411 – Administering Windows Server 2012, Orin Thomas
 • 70-412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Orin Thomas

MCSA 70-412 MCSA 70-410 MCSA 70-411

          Knjige su namenjene IT administratorima kao pomoć za razvijanje posebnih znanja koja su im potrebna u obavljanju njihovih svakodnevnih poslova. Stalnim proširivanjem stečenih praktičnih veština kroz niz lekcija, vežbanja i predloga za samostalan rad ove knjige vam pomažu da svoj posao obavljate na najbolji mogući način.

Za dobijanje MCSA sertifikata neophodno je položiti:

 • 70-410 – Installing and Configuring Windows Server 2012
 • 70-411 – Administering Windows Server 2012
 • 70-412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Sve ispite potrebne za sertifikaciju možete polagati u IT CENTRU.
Kandidati za MCSA bi trebalo da imaju neposrednog iskustva u radu i održavanju Microsoft operativnog sistema.
Miloš Perić - dipl. inž. el., MCSA 2008, MCTS 2008, MCITP 2008, MCPS, MCSE, MCSA 2012
 • Lepo osmišljen plan i program za savladavanje gradiva.
 • Trening je fenomenalan.
 • Trening je veoma lepo organizovan, i može da se nauči puno stvari.
 • Sve pohvale!
 • Predavač je stručan i ima smisao za objašnjavanje i predavanje.
 • Veoma stručan, i ume lepo da prenese svoje znanje.
 • Računari su radili odlično.
 • Računari su ok, sve super radi.
*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.
IT Centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, IT Centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u IT Centru odslušaju MCSA trening dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti mreža (CCNA ili CCNP). banner_mcsa-01
Cena: 720 Cena -10% (prijave do datuma): 648 (02.10.) Cena -15% (prijave do datuma): 612(16.09.) Cena za online nastavu: 1200 Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro. Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa. Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike. Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga. Kumulativno maksimalni popust može biti -25%. Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla na office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.