Linux LPIC-2 kurs

 

linux-lpic-2-kurs

Kurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …)

LPI – Linux Professional Institut je nezavisna organizacija koja se godinama bavi edukacijom, testiranjem i sertifikacijom iz oblasti Linux distribucija i predstavlja jedan od najjačih centara ove vrste u svetu. Prema ovoj organizaciji postoje tri nivoa znanja:

Recimo samo da sertifikat organizacije CompTia Linux+ predstavlja LPIC-2 a testovi su preuzeti od LPI na osnovu njihovog međusobnog ugovora o saradnji.

Prednost Linux operativnih sistema je njihova stabilnost, sigurnost, modifikacija i naravno cena. Većina distribucija je besplatna a naplaćuje se samo dokumentacija i tehnička podrška. Zašto mi ne bismo bili tehnička podrška? Zašto mi ne bismo vršili implementaciju, administraciju i održavanje mrežnih sistema i tipičnih mrežnih servisa i resursa koji obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, internet i intranet, daljinski pristup i upravljanje klijentskim računarima?

kurs9_1

 

 


Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

Ispit 201: Predmeti obuke

 • Linux kernel
 • Kompajliranje kernela
 • Pečovanje kernela
 • Kernel moduli
 • Prilagođenje startup i boot procesa
 • Oporavak sistema
 • File sistemi
 • Napredno administriranje skladišnim prostorom
 • Napredno konfigurisanje mreže
 • Instaliranje programa u osnovnom kodu
 • Backup operacija
 • Osnovna konfiguracija Domen Name Server-a
 • Kreiranje DNS zone
 • Bezbednost DNS servera

Ispit 202: Predmeti obuke

 • Konfigurisanje WEB servera
 • Konfigurisanje PROXY servera
 • Konfigurisanje SANBA servera
 • Konfigurisanje NFS servera
 • Konfigurisanje DHCP-a
 • PAM autentifikacija
 • LDAP klijent
 • Konfigurisanje e-mail servera
 • Upravljanje lokalnom isporukom mail-ova
 • Upravljanje udaljenom isporukom mail-ova
 • Konfigurisanje bezbednog FTP servera
 • Secure shell (SSH)
 • Troubleshooting


LPIC-2 kurs je namenjen osobama koje žele da postanu ili već rade kao: Administratori mreže, Sistem administratori, IT inženjeri, Administratori informacionih sistema, Specijalisti za tehničku podršku.
Dobijanjem LPIC-2 sertifikata, osoba dokazuje da poseduje sve veštine neophodne za uspešnu implementaciju, upravljanje i rešavanje problema (troubleshooting) pri radu na mrežnim sistemima koji se baziraju na Linux okruženju.


Broj časova: 90
Trajanje jednog časa: 45 minuta


Sva potrebna literatura za praćenje LPIC-2 kursa i sigurno polaganje ispita se dobija se u elektronskoj formi.


Za sticanje sertifikata neophodno je položiti jedan ispit:

Za dobijanje LPIC-2 sertifikata neophodno je položiti:

 • 117-201 LPI Level 2
 • 117-202 LPI Level 2

Sve ispite potrebne za sertifikaciju možete polagati u IT CENTRU.


Bilo bi poželjno da kandidati za LPCI-1 (interno linkovati ka stranici LPIC-1) i LPC-2 sertifikate imaju neposrednog iskustva u radu i održavanju neke od distribucija Linux operativnog sistema.
Preduslov za polaganje ispita za dobijanje LPIC-2 sertifikata je posedovanje LPCI-1 (interno linkovati ka stranici LPIC-1 sertifikata.


Bojan Nastasijević – Inž. El, MCP, MCSA, CATI, CATP, LPIC-1

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.


Cena: 540

Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro.
Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa.
  Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike.
  Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga.
  Kumulativno maksimalni popust može biti -25%.
  Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.