Linux LPIC-1 i LPIC-2 kurs

linux-lpic-1-kursKurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …). LPI – Linux Professional Institut je nezavisna organizacija koja se godinama bavi edukacijom, testiranjem i sertifikacijom iz oblasti Linux distribucija i predstavlja jedan od najjačih centara ove vrste u svetu. Prema ovoj organizaciji postoje tri nivoa znanja:

Recimo samo da sertifikat organizacije CompTia Linux+ predstavlja LPIC-1 a testovi su preuzeti od LPI na osnovu njihovog međusobnog ugovora o saradnji. Prednost Linux operativnih sistema je njihova stabilnost, sigurnost, modifikacija i naravno cena. Većina distribucija je besplatna a naplaćuje se samo dokumentacija i tehnička podrška. Zašto mi ne bismo bili tehnička podrška? Zašto mi ne bismo vršili implementaciju, administraciju i održavanje mrežnih sistema i tipičnih mrežnih servisa i resursa koji obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, internet i intranet, daljinski pristup i upravljanje klijentskim računarima? kurs9_1

Junior Level Linux Professional (LPIC-1) Ispit 101: Predmeti obuke

 • Instalacija operativnog sistema
 • Instalacija i konfigurisanje hardvera
 • Podizanje (boot) sistema
 • Upravljanje deljivim bibliotekama
 • Upravljanje RPM i YUM paketima
 • Rad u komandnoj liniji
 • Obrada teksta korišćenjem filtera
 • Osnovno upravljanje fajlovima
 • Kreiranje, praćenje i gašenje procesa
 • Modifikovanje prioriteta izvršenja procesa
 • Osnovne operacije u VI editoru
 • Kreiranje particija i fajl sistema
 • Kontrolisanje postavljanja i otklanjanja fajl sistema
 • Upravljanje disk kvotama
 • Upravljanje dozvolama i vlasništvom nad fajlovima
 • Kreiranje i menjanje hard i simboličkih linkova
 • Sistemski fajlovi

Ispit 102: Predmeti obuke

 • Korišćenje shell okruženja
 • Pisanje jednostavnih skripti
 • Upravljanje SQL podacima
 • Instalacija i konfigurisanje X11
 • Podešavanje displej menadžera
 • Upravljanje korisnicima i grupama
 • Zakazivanje administrativnih zadataka
 • Lokalizacija
 • Osnovni sistemski servisi
 • Upravljanje štampačima
 • Osnove internet protokola
 • Konfiguracija mreže
 • Upravljanje štampačima
 • Konfigurisanje DNS klijenta
 • Sigurnost

Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

Ispit 201: Predmeti obuke

 • Linux kernel
 • Kompajliranje kernela
 • Kernel moduli
 • Prilagođenje startup i boot procesa
 • Oporavak sistema
 • File sistemi
 • Napredno administriranje skladisnim prostorom
 • Napredno konfigurisanje mreže
 • Instaliranje programa u osnovnom kodu
 • Backup operacija
 • Osnovna konfiguracija Domen Name Server-a
 • Kreiranje DNS zone
 • Bezbednost DNS servera

Ispit 202: Predmeti obuke

 • Konfigurisanje WEB servera
 • Konfigurisanje PROXZ servera
 • Konfigurisanje SANBA servera
 • Konfigurisanje DHCP-a
 • PAM autentifikacija
 • LDAP klijent
 • Konfigurisanje e-mail servera
 • Upravljanje lokalnom isporukom mail-ova
 • Upravljanje udaljenom isporukom mail-ova
 • Konfigurisanje bezbednog FTP servera
 • Secure shell (SSH)
 • Troubleshooting

LPCI-1 sertifikat namenjen je osobama koje žele da postanu ili već rade kao: Administratori mreže, Sistem administratori, IT inženjeri, Administratori informacionih sistema, Specijalisti za tehničku podršku.

LPIC-2 kurs je namenjen osobama koje žele da postanu ili već rade kao: Administratori mreže, Sistem administratori, IT inženjeri, Administratori informacionih sistema, Specijalisti za tehničku podršku.

Dobijanjem ovih sertifikata, osoba dokazuje da poseduje sve veštine neophodne za uspešnu implementaciju, upravljanje I rešavanje problema (troubleshooting) pri radu namrežnim sistemima koji se bazirajuna Linux okruženju.

Broj časova: 160 Trajanje jednog časa: 45 minuta
Sva potrebna literatura za praćenje LPIC-1  i LPIC-2 kursa i sigurno polaganje ispita se dobija se u elektronskoj formi.
Za dobijanje LPIC-1 sertifikata neophodno je položiti:

 • 117-101 LPI Level 1
 • 117-102 LPI Level 1

Za dobijanje LPIC-2 sertifikata neophodno je položiti:

 • 117-201 LPI Level 2
 • 117-202 LPI Level 2

Sve ispite potrebne za sertifikaciju možete polagati u IT CENTRU.
Bilo bi poželjno da kandidati za kurseve LPCI-1 i LPiC-2  sertifikate imaju neposrednog iskustva u radu i održavanju neke od distribucija Linux operativnog sistema. Preduslov za polaganje ispita za dobijanje LPIC-2 sertifikata je posedovanje LPIC-1 sertifikata.
Oliver Dimitrijević

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.
Cena: 800 Cena -10%  (prijave do datuma): 720 (09.10.) Cena -15%  (prijave do datuma): 680 (23.09.) Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro. Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa. Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike. Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga. Kumulativno maksimalni popust može biti -25%. Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.