Kurs Java Programiranja

java programiranje kurs Kurs Java programiranja je namenjen Java programerima ili pojedincima koji žele da se pripreme za polaganje ispita SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065). Java predstavlja objektno-orijentisani programski jezik i kompjutersku platformu koju je prva razvila kompanija Sun Microsystems 1995. godine. To je tehnologija koja danas podržava najmodernije programe uključujući korisničke programe, igrice i biznis aplikacije. Osim toga, jezik ima sintaksu sličnu jezicima C i C++, ali je mnogo stroži pri prevođenju, dizajniran tako da bude nezavisan od platforme, i sa pojednostavljenim upravljanjem memorijom. Java je instalirana na više od 850 miliona personalnih računara, i na milijardama uređaja širom sveta, uključujući mobilne i TV uređaje. Postoji mnogo aplikacija i web sajtova koji ne rade ukoliko Java nije instalirana i sve više njih nastaje svakog dana. Java je brza, sigurna i pouzdana. Od laptopova do data centara, konzola za igrice do naučnih superračunara, od mobilnih telefona do Interneta, Java je svuda! Najnoviju verziju Java možete preuzeti sa //java.com.

U okviru Java kursa se obrađuju sve potrebne teme za SCJP sertifikat. Na početku kursa  Java programiranja se prelaze oblasti koje služe za upoznavanje sa Java-om (za ljude koji se prvi put sreću sa ovim programskim jezikom): 1. Sta je Java ?

 • Istorijat Jave
 • Principi Jave
 • Sintaksa Jave
 • Razvojna okruzenja (IDE) – NetBeans, Eclipse, IntelliJ)

2. Instalacija Jave

 • Instaliranje JDK-a
 • Instaliranje NetBeans-a
 • Hello World – primer
 • Snalazenje u NetBeans okruzenju (precice)
 • Java API Dokumentacija
 • Upravljanje memorijom i pojam Garbage Collector

3. Primitivni tipovi podataka

 • Deklarisanje i inicijalizacija promenljivih
 • Rad sa brojevima i konverzija
 • Operatori
 • Rad sa char vrednostima
 • Rad sa boolean vrednostima
 • Predstavljanje primitivnih vrednosti kao string

4. Kontrolne strukture i funkcije (metode)

 • IF
 • SWITCH
 • FOR, WHILE
 • Kreiranje funkcija, parametri funkcije i funkcije koje vraćaju vrednosti

5. Rad sa klasama i objektima

 • Organizacija klasa po paketima
 • Kreiranje i instanciranje klase
 • Nivoi pristupa (public, private, protected)
 • Promenljive u okviru klasa (field) i komentari
 • Koriscenje konstruktora i getter i setter metoda
 • Modifikator static
 • Modifikator final
 • Konstante
 • Referenca this
 • Enumeratori
 • Nasledjivanje, super
 • Polimorfizam
 • Apstraktne klase
 • Interfejsi
 • Interfejsi kao tipovi podataka
 • Cast-ovanje
 • Inner klase
 • Anonimne klase

6. Rad sa kompleksnim objektima (String, Date)

 • Strings, StringBuilder i StringTokenizer
 • Date

7. Obrada izuzetaka i  Debugging

 • Sta je stacktrace?
 • Compile-time i Runtime greske
 • Obrada izuzetaka uz pomoc try/catch
 • Naredba THROW i odredba THROWS
 • Kreiranje sopstvenog izuzetka
 • Koriscenje debugger-a

8. Koriscenje kolekcije podataka

 • Nizovi
 • Generic (ukratko)
 • ArrayList
 • HashMap
 • Iterators
 • Sortiranje (Interfejsi Comparable, Comparator)

9. Rad sa fajlovima

 • Rad sa fajlovima koristeci java core biblioteke
 • Rad sa fajlovima koristeci externe biblioteke (Apache Commons FileUtils)
 • Citanje fajla sa mreze (internet)
 • Parsovanje XML-a
 • Parsovanje JSON-a (Jackson)

10. Niti

 • Definicija niti
 • Glavna programska nit
 • Pokretanje nove niti

  11. Uvod u SWING (rad sa prozorima i kontrolama)

 • Kreiranje prozora
 • Kreiranje kontrola
 • Obrada dogadjaja i EDT

12. Priprema aplikacije za deployment

 • Kreiranje JAR fajla
 • Razumevanje classpath-a
 • Dokumentovanje koda koristeci Javadoc

13. Uvod u SQL

 • Instalacija baze podataka
 • Kreiranje i organizacija baze podataka
 • Kreiranje entiteta i relacionog integriteta (tabele, ključevi…)
 • SQL komande

14. Izrada projekta

 • Pravljenje zahteva za projekat
 • Izrada algoritma u vidu seme
 • Realizacija projekta
 • Pisanje dokumentacija (java docs)

Kurs je namenjen Java programerima ili pojedincima koji žele da se pripreme za polaganje ispita SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065)
Proleće 2017. Početak Java kursa: 01.04.2017. Kraj Java kursa: 06.08.2017. Broj časova online nastave: 100 Broj časova: 155 Trajanje jednog časa: 45 minuta

Podatak sa indeed.com (oko 2% svih poslova koji se oglašavaju online u svetu sadrži pojam Java)

Java-Developer-Salary

JAVASvaki polaznik dobija knjigu: Java (SE 7) Tom I – Osnove, autora: Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Ova knjiga je namenjena Java programerima i predstavlja pouzdan, objektivan i konkretan vodič koji kroz detaljno testirane primere koda ističe ključne osobine Java programskog jezika i biblioteke gotovih klasa. Kod je lako razumljiv i odražava trenutno najbolje tehnike u programiranju. Takođe, kod je tako napisan da vam pomaže da ubrzate razvoj vaših projekata.
Za sticanje sertifikata neophodno je položiti jedan ispit: SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065)
Sve ispite potrebne za sertifikaciju možete polagati u IT CENTRU
Kandidati koji žele da pohađaju kurs Java-e, moraju imati iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, kao i poznavanje osnovne programerske logike.
Miloš Stojković – Java Software Engineer
 • Predavač je odličan, ima stpljenja za nas i hoće da nam pomogne. Vidi se da ima znanje koje ume da prenese.
 • Predavač se maximalno trudi, sve pohvale !
 • Lično, voleo bih da je program opširniji i da traje duže ili da ima Java2 kurs gde bi se učile naprednije stvari.
 • Oprema je i više nego dovoljna za potrebe ovog kursa.
*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.
IT Centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, IT Centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u IT Centru odslušaju Java trening dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti programiranja (Android). banner_java-01-01
Cena: 850 Cena -10% (prijave do datuma): 765 (04.03.) Cena -15% (prijave do datuma): 723 (18.02.) Cena za online nastavu: 1100 Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro. Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa. Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike. Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga. Kumulativno maksimalni popust može biti -25%. Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla na office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.