ITIL Foundation for IT Service Management kurs

itil kursIT Infrastructure Library (ITIL) predstavlja skup najbolje prakse iz koje je nastala cela metodologija rešavanja problema u IT-u. Sistem je prilagodljiv svim okruženjima, i donosi benefite kako malim tako i velikim firmama nezavisno koju tehnologiju koriste. Od kad je nastao ITIL postaje najprihvaćeniji pristup u IT Service Management-u. ITIL opisuje procedure,zadatke,check liste kroz ceo proces pružanja podrške i povezuje sve procese u ITIL semi.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je sertifikat namenjen svima koji se bave IT uslugama i podrškom a žele detaljna saznanja o IT Service Management-u. www.itil-officialsite.com ITIL kurs odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao članovi timova u IT podršci ili kao menadžeri IT podrške. Pohađanjem ITIL kursa i dobijanjem ITIL sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema u IT podršci. Na grafu ispod možete videti da je poslednjih nekoliko godina prava ekspanzija za ITIL sertifikacijom. Samo u 2011 godini sertifikacija je jednaka zbiru svih sertifikata izdatih jos od 1994 godine. Tredn rasta se nastavio i u 2012 godini.

ITIL® is a registered trade mark of the AXELOS Limited The Swirl logo™ is a trade mark of the AXELOS Limited itil2itil1

 • Service Management as a practice
 • Service Lifecycle
 • Key Principles and Models
 • Generic Concepts
 • Selected Processes
 • Selected Roles
 • Selected Functions
 • Technology and Architecture
 • ITIL Qualification scheme

Oblasti: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations, Continual Service Improvement Pored, gore navedenog standardnog programa ITIL Foundation kursa, IT CENTAR na ovom treningu polaznicima omogućava sticanje praktičnog znanja koje daleko prevazilazi ITIL Foundation nivo. Naučićete najbolje prakse i proći kroz konkretne primere iz najbitnijih oblasti: Service Level Management, Service Desk, Change Management, Incident Management, Continuity Management, Capacity Management…

ITIL kurs odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao članovi timova u IT podršci ili kao menadžeri IT podrške. Pohađanjem ITIL kursa i dobijanjem ITIL sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema u IT podršci.
Početak treninga: 01.12.2017. Kraj treninga: 02.12.2017. Broj časova: 20 Trajanje jednog časa: 45 minuta
U cenu ITIL kursa uračunata je zvanična licencirana literatura.
Za sticanje ITIL sertifikata neophodno je položiti jedan ITIL ispit.
Sve ispite potrebne za sertifikaciju možete polagati u IT CENTRU.
IT Centar, jedini u regionu, omogućava polaganje svih ITIL ispita od kuće ili kancelarije. Kao zvanični partner PeopleCerta svojim polaznicima nudimo mogućnost da sve ITIL ispite polažu  bez odlaska u zvaničan test centar. Ovakav način polaganja online ispita profesionalcima omogućava veliku fleksibilnost u planiranju i organizaciji vremena. Prednosti polaganja ispita od kuće ili kancelarije

 • Komfor

Kandidati mogu polagati ispit od 00-24h sa bilo koje lokacije. Vreme trajanja ispita je 1 sat. Online ispit kontroliše proktor. Ispit se može polagati sa laptopa ili PC-a sa web kamerom od kuće, iz kancelarije ili  bilo kog drugog mesta gde postoji stabilna internet konekcija.

 • Jednostavnost

Kandidat se direktno povezuje sa autorizovanim proktorom PeopleCert-a preko web kamere, koji mu prenosi instrukcije i vodi ga kroz ispit. Dakle, ne morate zakazivati ispit pa je ceo proces mnogo jednostaviji. Vi samo birate vreme!

 • Bezbednost i integritet

Proktor prati ispit sve vreme i čuva snimak ispita. Na taj način obezbeđuje sigurnost i integritet svake sesije. Nije neophodno napredno poznavanje Engleskog jezika za komunikaciju sa proktorom. Pre ispita je potrebno uraditi sledeće:

 • Obezbediti validan dokument sa slikom ( Lična karta, Pasoš, Vozačka dozvola…), jer će proktor zatražiti da mu pokažete preko web kamere.
 • Morate ugasiti sav softver koji nudi virtualizaciju ukoliko imate instaliran na kompjuteru (VMware, Virtual PC, Virtual Box ili Sandbox za vreme ispita). Takođe sve aplikacije koje mogu uticati na ispit kao što su: Web pretraživači, chat, desktop sharing i e-mail klijenti moraju biti deaktivirani.
 • Proverite da li Vaš kompjuter podržava minimalne zahteve:
  • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, OSX Lion, Mountain Lion, Mavericks ili Yosemite.
  • Dual Core 2,4 Ghz sa minimum 2GB RAM memorije.
  • Aktivna internet konekcija 4MB/s najmanje.
  • Monitor 15” (najmanje) sa rezolucijom 1024×768 i više.
  • Web kamera koja se može rotirati (pomerati).
  • Zvučnici i mikrofon (Slušalice nisu dozvoljene).

 Na dan ispita potrebno je ispoštovati sledeće zahteve:

 • Spremiti legitimaciju sa fotografijom.
 • Na zahtev proktora, rotiranjem kamere za 360 stepeni prikzati prostor.
 • Nije dozvoljena druga kamera koja snima ili prati Vaš monitor.
 • Vi morate biti jedina osoba u prostoriji u kojoj se polaže ispit.
 • Ne sme postojati pozadinska buka u prostoriji u kojoj se polaže ispit.
 • Osvetljenje prostorije mora biti adekvatno i  svetlost ne sme ići direktno u kameru.
 • Radni sto ispred Vas mora biti prazan.
 • Svi telefoni moraju biti isključeni.

Napomena:

 • Ukoliko želite da rezultate dobijete u štampanom obliku potrebno je da imate instaliran štampač, a rezultate ćete svakako videti na kraju ispita u pop-up prozoru.
 • Ukoliko imate problema da instalirate softver za polaganje ispita savetujemo da isključite anti-virus zaštitu.

Za ostale detalje oko samog softvera predlažemo da pogledate pdf dokument .

Kandidati za ITIL bi trebalo da imaju neposrednog iskustva u radu u IT podršci.
Vladimir Jauković Dipl.Inž. El, MCP, MCSA, MCSE, CCNA, LCNA, ITIL V2 Service Manager, ITIL Expert, PMP

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.
Cena: 600 Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro. Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

 • Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.