Auto CAD 3D kurs

 

auto cad 3d kurs

auto cad 3d kurs

Auto CAD 3D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika. AutoCad je jedan od najpoznatijih računarskih programa za računarsko projektovanje. Autor programa je kompanija Autodesk koja nudi preko 75 specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja, elektrika, elektronika,građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, itd). Osnovni program — AutoCad – je sofisticirani projektantski alat široke, može se reći univerzalne, namene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se praktično zamenjuje klasično projektovanje na papiru, odnosno tablu za crtanje, šestar i lenjir, i trodimenzionalno modelovanje složenih objekata koji se u „modelnom prostoru“ (engl. model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presecima iz svih smerova, sa perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvetljavati i renderovati, tako da trodimenzionalni prikaz imitira fotografiju virtuelnog objekta koji postoji samo u memoriji računara. Za razliku od alternativnih softverskih proizvoda za 2D i 3D modelovanje, AutoCad je specifičan po sofisticiranom (možda malo i prekomplikovanom) sistemu merila i visoka preciznost koja može ići i ispod milimikrona i sistem dimenzioniranja (kotiranja) razmere sa automatskim računanjem koji zadovoljava i najstrože tehničke standarde. Uz izvesne uslove, kotiranje je asocijativno, tj. automatski sledi izmene geometrije obrađivanog modela.

3D – Trodimenzionalni režim
Prostor za modelovanje i radni prostori u režimu „model“ čine „modelni prostor“ u kojem se definiše (konstruiše, menja, dimenzionira-kotira i opisuje) jedan trodimenzionalni model, koji međutim može biti vrlo složen i sadržati veliki broj sastavnih elemenata. U radnim prostorima u režimu „model“ mogu se otvarati projekcije na bilo koju ravan ili preseci i pogledi iz bilo kog smera na trodimenzionalni model. Prostor za modelovanje i projekcije u radnim prostorima automatizovano sarađuju, tako da se svaka promena u bilo kom radnom prostoru ili na modelu u prostoru za modeliranje reflektuje na model, tj. automatski se ažurira na svim ostalim radnim listovima. Prostor za modelovanje je neograničen, a model se može neograničeno zumirati u smeru proširenja obuhvata ili povećanja detalja bez gubitka preciznosti razmere ili rezolucije.


Sadržaj Auto CAD 3D kursa:

 • priprema radnog okruženja za crtanje
 • rad sa polilinijom
 • kreiranje 3D solida opcijom extrude
 • korišćenje komandi za editovanje
 • podešavanje pogleda i primena vizuelnih stilova
 • korišćenje komandi za 3D modifikovanje
 • kreiranje blokova
 • kreiranje standardnih 3D solida i površina
 • manipulisanje 3D solidima i površinama
 • korišćenje komandi za modelovanje
 • kreiranje i rad sa mrežnim modelima
 • navigacija unutar projekta
 • vizuelizacija idejnih crteža – renderovanje
 • kreiranje 3D crteža na osnovu 3D modela
 • priprema za štampu u odgovarajućoj razmeri


Auto CAD 3D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika.


Broj časova: 24
Broj časova online nastave: 20

Trajanje jednog časa: 45 minuta


Za pripremu polaznika za rad u programu Auto CAD 3D  preporučuje se literatura:
Ellen Finkelstein – AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007.


Po završetku Auto CAD 3D kursa polaznik dobija diplomu IT Centra.


Za pohađanje kursa AutoCAD 3D neophodno je poznavanje rada u AutoCAD-u, u xy koordinatnom sistemu, odnosno 3D crtanje.


Marija Stamenković – dipl. inž. arhitekture

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.


Cena: 120

Cena za online nastavu: 180

Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro.
Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa.
  Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike.
  Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga.
  Kumulativno maksimalni popust može biti -25%.
  Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla na office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.