Auto CAD 2D

 

auto cad 2d kurs

Auto CAD 2D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika. Auto CAD 2D kurs je jedan od najpoznatijih računarskih programa za računarsko projektovanje. Autor programa je kompanija Autodesk koja nudi preko 75 specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja, elektrika, elektronika,građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, itd). Osnovni program — AutoCad – je sofisticirani projektantski alat široke, može se reći univerzalne, namene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se praktično zamenjuje klasično projektovanje na papiru, odnosno tablu za crtanje, šestar i lenjir, i trodimenzionalno modelovanje složenih objekata koji se u „modelnom prostoru“ (engl. model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presecima iz svih smerova, sa perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvetljavati i renderovati, tako da trodimenzionalni prikaz imitira fotografiju virtuelnog objekta koji postoji samo u memoriji računara. Za razliku od alternativnih softverskih proizvoda za 2D i 3D modelovanje, AutoCad je specifičan po sofisticiranom (možda malo i prekomplikovanom) sistemu merila i visoka preciznost koja može ići i ispod milimikrona i sistem dimenzioniranja (kotiranja) razmere sa automatskim računanjem koji zadovoljava i najstrože tehničke standarde. Uz izvesne uslove, kotiranje je asocijativno, tj. automatski sledi izmene geometrije obrađivanog modela.

2D – Dvodimenzionalni režim
U režimu „papir“ radni prostori predstavljaju nezavisne papire među kojima nema nikakve povezanosti, pa se koriste na način uobičajen u klasičnom „papirskom“ projektovanju za crtanje dvodimenzionalnih projekcija i preseka. Takve su projekcije „pljosnate“, tj. ne mogu se okretati u prostoru i nemaju promjenljiv ugao gledanja. Na svakom radnom listu se može prikazati drugi objekat ili drugi element složenog objekta čiji je sastavni crtež takođe sadržan u jednom ili više radnih prostora. Skup radnih prostora u režimu „papir“ predstavlja „papirni prostor“ AutoCad-a (engl. paper space). Pogledi i projekcije trodimenzionalnog modela ne mogu se aktivirati u papirnom prostoru, a objekti ucrtani u papirni prostor uopšte se ne prikazuju u prostoru za trodimenzionalno modelovanje.


Sadržaj Auto CAD 2D kursa:

 • pojam 2D okruženja – xy koordinatni sistem
 • priprema radnog okruženja za crtanje
 • rad sa komandama za crtanje
 • rad sa komandama za modifikovanje
 • pregled crteža
 • organizovanje crteža uz primenu lejera, boja, vrste i debljine linije
 • merenje dimenzija
 • korišćenje teksta
 • kotiranje
 • crtanje složenih oblika
 • šrafiranje
 • kreiranje blokova
 • pamćenje i čuvanje crteža
 • priprema za štampu u odgovarajućoj razmeri


Auto CAD 2D kurs je namenjen inženjerima i tehničarima iz različitih oblasti: arhitektura, grdjevinarstvo, mašinstvo, elektrotehnika.


Broj časova: 54
Broj časova online nastave: 45

Trajanje jednog časa: 45 minuta


Za pripremu polaznika za rad u Auto CAD 2D kurs preporučuje se literatura:
Ellen Finkelstein – AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007.


Po završetku Auto CAD 2D kursa polaznik dobija diplomu IT Centra.


Auto CAD 2D kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.


Marija Stamenković – dipl. ing. arh.
Nikolić Milan – - dipl. Ing. Mašinstva 

Trenutno nema komentara za ovaj kurs

*Komentari su iz anonimne ankete koju popunjavaju polaznici po završenom kursu.


Cena: 220

Cena za online nastavu: 400

Cene su izražene u bodovima sa uračunatim PDV-om. Vrednost boda : 1 bod = 1 evro.
Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Mogućnost plaćanja u više rata.

 • Dodatnih -5% za avansno plaćanje celog iznosa.
  Dodatnih -10% za stare IT Centar polaznike.
  Prijava podrazumeva uplatu od najmanje 20% cene treninga.
  Kumulativno maksimalni popust može biti -25%.
  Cena za pravna lica je 20% veća od prikazanih iznosa.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening molimo vas da nas kontaktirate putem mejla na office@itcentar.rs ili telefonom na 018.528.298 ili 062.250.241.